Logo Rehasport Rehabilitace kontakty 602 777 701

 

 

CENÍK TERAPIE

Před první návštěvou si prosím přečtěte pravidla provozu Rehabilitace Rehasport. 

Administrativní platby

Vystavení zprávy pro účely úrazového pojištění, potřeby soudu, policie, atp.   500 Kč

 

Výkony fyzioterapeutů

Speciální techniky a metody fyzioterapie

Vyšetření poruch pohybového aparátu
(kineziologický rozbor)
     60 min        1000 Kč
Mobilizační techniky, techniky měkkých tkání   30/45/60/90 min   600/850/1000/1400 Kč
Individuální léčebná tělesná výchova na podkladě kineziologického rozboru
(McKenzie, PNF, DNS,…)
  30/45/60/90 min   600/850/1000/1400 Kč
Kinesiotaping - v ceně není zahrnut materiál, kinesio tape 
(klient si jej může zakoupit přímo v zařízení)
  15/30 min   300/500 Kč
Rekondiční a poradenská činnost
(doplňkové LTV programy pro závodní sport, ergonomické poradenství apod.)
  30/45/60/90 min   600/850/1000/1400 Kč
Ošetření mimo ordinační dobu fyzioterapeuta   60/90 min   1500/2000 Kč

 

Procedury fyzikální terapie

Ultrazvuk (délka dle indikace)   do 15 min   200 Kč
Elektroterapie (délka dle indikace)   do 30 min   200 Kč
Výkonový laser třídy 4, výkon 12W (délka dle indikace)   do 10 min   400 Kč
Laser třídy 3B (délka dle indikace)   do 10 min    200 Kč
Přístrojová lymfodrenáž (dle dg.)   30/60 min   400/600 Kč

 

Úhrady za fyzioterapeutické výkony jsou realizovány prostřednictvím přímé platby.


Každý náš pacient, resp. klient je tedy samoplátce i přes to, že má doporučení lékaře (FT poukaz). Vztah mezi zařízením a klientem je tedy oboustranně transparentní. Věříme, že tento přístup vede k větší motivovanosti klienta i terapeutů a že vám naše moderní a příjemné prostředí dá pocit důvěry a uvolnění.

Služby je možné hradit platbou v hotovosti, dárkovým poukazem, platební kartou či bezhotovostní platbou na základě vystavené faktury.

Platbu v hotovosti / kartou provádí klient před nebo po terapii přímo u svého terapeuta. Na požádání Vám ochotně vystavíme fakturu na zvolené služby. Tuto možnost volí často zaměstnanci, kteří u svého zaměstnavatele mohou každoročně čerpat stanovenou částku na zdravotnické, případně wellness a relaxační aktivity. K zaplacení za služby je možné využít také dárkový poukaz, který zakoupíte přímo u svého fyzioterapeuta. Poukaz může být vystaven na libovolnou proceduru, nebo na libovolnou částku. Dárkový poukaz je výborným dárkem, kterým svým blízkým a přátelům můžete darovat o něco lepší zdraví.

 

Platnost od 18. 1. 2021