Logo Rehasport Rehabilitace kontakty 602 777 701

 

CENÍK TERAPIE

Před první návštěvou si prosím přečtěte pravidla provozu Rehabilitace Rehasport. 

Administrativní platby

Vystavení zprávy pro účely úrazového pojištění, potřeby soudu, policie, atp.   350 Kč

 

Výkony fyzioterapeutů
Speciální techniky a metody fyzioterapie

Vyšetření poruch pohybového aparátu
(kineziologický rozbor)
60 min 700 Kč
Mobilizační techniky, techniky měkkých tkání 30/60 min 350/700 Kč
Individuální léčebná tělesná výchova na podkladě kineziologického rozboru
(McKenzie, PNF, DNS,…)
30/60 min 350/700 Kč
Kinesiotaping - v ceně není zahrnut materiál, kinesio tape 
(klient si jej může zakoupit přímo v zařízení)
30/60 min 350/700 Kč
Manuální lymfodrenáž 60/90 min 700/1050 Kč
Rekondiční a poradenská činnost
(doplňkové LTV programy pro závodní sport, ergonomické poradenství apod.)
30/60 min          350/700 Kč         

 

Procedury fyzikální terapie

Ultrazvuk (délka dle indikace) do 15 min         150 Kč            
Elektroterapie (délka dle indikace) do 30 min 150 Kč
Vysokovýkonový laser 12W (délka dle indikace) do 10 min 350 Kč
Laser (délka dle indikace) do 10 min 150 Kč
Přístrojová lymfodrenáž (dle dg.) 30/60 min 300/500 Kč

 

Úhrady za fyzioterapeutické výkony jsou realizovány prostřednictvím přímé platby.


Každý náš pacient, resp. klient je tedy samoplátce i přes to, že má doporučení lékaře (FT poukaz). Vztah mezi zařízením a klientem je tedy oboustranně transparentní. Věříme, že tento přístup vede k větší motivovanosti klienta i terapeutů.

Jsme zařízení, které poskytuje profesionální, kvalitní a zodpovědnou rehabilitační péči. V terapii využíváme moderní, hygienicky ošetřitelné pomůcky a přístroje.

Aby bylo možné poskytovat nadstandardní zdravotní péči s individuálním přístupem, pracujeme mimo systém veřejného zdravotního pojištění. Nejsme smluvním partnerem zdravotních pojišťoven, jejichž koncept neumožňuje zdravotníkům pracovat kvalitně.

Služby je možné hradit platbou v hotovosti, dárkovým poukazem, platební kartou či bezhotovostní platbou na základě vystavené faktury.

Platbu v hotovosti / kartou provádí klient před nebo po terapii přímo u svého terapeuta. Na požádání vám ochotně vystavíme fakturu na zvolené služby. Tuto možnost volí často zaměstnanci, kteří u svého zaměstnavatele mohou každoročně čerpat stanovenou částku na zdravotnické, případně wellness a relaxační aktivity.

K zaplacení za služby je možné využít také dárkový poukaz, který zakoupíte přímo u svého fyzioterapeuta. Poukaz může být vystaven na libovolnou proceduru, nebo na libovolnou částku. Dárkový poukaz je výborným dárkem, kterým svým blízkým a přátelům můžete darovat o něco lepší zdraví.