Logo Rehasport Rehabilitace kontakty 602 777 701

 

NÁŠ TÝM

 

Bc. Tereza Hochmanová, DiS. - fyzioterapeut

Bc. Tereza Hochmanová, DiS. - registrovaný fyzioterapeut

Svou praxi zaměřuje převážně na dospělé. Díky tomu, že její rodina je velice sportovně založená a její synové hrají hokej, řeší s úspěchem potíže pohybového aparátu i u dětí mladšího a staršího školního věku.

Tereza sbírala své profesní zkušenosti, jak na lůžkových odděleních nemocnic, tak na ambulantních rehabilitacích. V praxi věnuje velkou pozornost správné diagnostice, díky které pak volí kombinaci vhodných technik a metod pro efektivní řešení obtíží každému individuálně. Čerpá z dovedností získaných během studií a na odborných kurzech, v jejichž absolvování nadále pokračuje. Důkazem, že obor fyzioterapie Terezu opravdu baví, je i to, že ho vystudovala hned dvakrát – na vyšší odborné a následně na vysoké škole.

Externě spolupracuje jako fyzioterapeut se společností MultiSport, která se snaží firmám nabídnout velkou škálu volnočasových aktivit, při kterých si lidé kompenzují své profesní přetížení. Využívá zde nejen své odborné znalosti, ale i kladný vztah ke sportu.
Při práci uplatňuje empatický a individuální přístup, avšak zároveň klade důraz na aktivní účast pacienta v terapii.

K úlevě od akutních obtíží používá nejčastěji mobilizační a měkké techniky, v přesné diagnostice a cílené léčbě ji pomáhá mechanická diagnostika a terapie dle McKenzie. Pro řešení svalových dysbalancí a dalších poruch pohybového aparátu používá dynamickou neuromuskulární stabilizaci dle Koláře či senzomotorickou stimulaci. Jako doplněk a podporu fyzioterapeutických technik využívá tejpování kinesiologickými tejpy.

 Bc. Ján Pisarčík - fyzioterapeut

Bc. Ján Pisarčík - fyzioterapeut

Kromě práce v nestátním zdravotnickém zařízení Rehabilitace Rehasport pracuje Ján jako vedoucí fyzioterapeut Rehasport OCR Elite Teamu. Bakalářské vzdělání získal na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, kde zakončil studium s pochvalným uznáním za mimořádně a vynikající znalosti. Momentálně studuje navazující magisterský program Fyzioterapie - specializace ve zdravotnictví na Fakultě tělesné výchovy a sportu v rámci Univerzity Karlovy v Praze. Ve své diplomové práci a výzkumu se zabývá funkcí, řetězením a způsoby terapie fascií a účinky metody tissue flossing na rozsah pohybu v oblasti dolních končetin. V průběhu bakalářského studia se zúčastnil vícero odborných kurzů z oblasti fyzioterapie a fitness v České republice, ale i v zahraničí. Absolvoval odborné stáže pod vedením zkušených fyzioterapeutů v SK Slavia Praha a ASC Dukla Praha.

V minulosti se profesionálně věnoval fotbalu, byl členem Slovenské mládežnické reprezentace a hráčem ŠK Slovan Bratislava v dorosteneckých kategoriích. I proto využívá svoje fyzioterapeutické znalosti nejčastěji k terapii profesionálních a výkonnostních sportovců.
Ve své praxi spolupracuje s vícero olympioniky, mistry světa nebo Evropy, českými reprezentanty a jinými vrcholovými sportovci.

Ján je zakladatelem a hlavním lektorem dvoudenního kurzu s názvem "Terapeutické využití Spophy Flossbandu". Jako jediný český nebo slovenský fyzioterapeut, je součástí Therabody University se sídlem v USA a držitelem "Master Trainer certificate". Díky tomu je také hlavním lektorem jednodenního kurzu "Terapeutické využití Theragunu". V rámci vzdělávání se také věnuje psaní informativních článků pro veřejnost a natáčení naučných videí z prostředí fyzioterapie. Ve své praxi nejčastěji využívá prvky z metodik McKenzie, PNF, Spiraldynamik, DNS, měkké a mobilizační techniky. Z praktických terapeutických technik velmi rád používá cupping, tissue flossing a kinesiotaping. Jan věří, že se každý pacient dokáže uzdravit sám, pokud je nasměrován na správnou cestu a jsou mu poskytnuty ty správné nástroje a informace. Věří, že místo toho, aby bolest ovládala život pacienta, zvládne každý pacient ovládat bolest ve svém životě.

 


 

Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT - registrovaný fyzioterapeut, lymfoterapeut

Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT - registrovaný fyzioterapeut, lymfoterapeut

Jitka Kobrová zaměřuje svou praxi převážně na práci s dospělými. Dětským klientům se věnuje až od staršího školního věku. Specializuje se na řešení obtíží funkčního charakteru a stavy poúrazové či pooperační. Často pracuje se sportovci v rámci rehabilitačního tréninku a funkční sportovní terapie. Její přístup k fyzioterapii je aktivní (pokud je to v souladu se situací klienta).

K diagnostice, terapii a prevenci poruch pohybového aparátu využívá Jitka Kobrová zejména Mechanické Diagnostiky a Terapie dle Robina McKenzieho ve které je autorizovaný specialista - certifikovaný terapeut. Dále metodiky cvičení ve vývojových řadách jako Akrální Koaktivační Terapie vycházející ze základních principů metody Roswithy Brunkow, Dynamickou Neuromuskulární Stabilizaci dle Koláře, funkční dynamickou stabilizaci čerpající z Australské školy, kinesiotaping, techniky myoskeletální medicíny aj.

Je certifikovaným lymfoterapeutem, věnuje se terapii lymfedému a jizvy (v kombinaci s lymfotapingem).

Ve své práci používá jako součást komplexní terapie kinesiotaping. Je možné se k ní objednat i na aplikaci kinesio tapu či konzultaci v této problematice. Od roku 2010 je školitelkou kurzů „Terapeutické využití Temtex tapu“, "Terapeutické využití tejpování v lymfologii" a od roku 2018 "Terapeutické využití TheraBandu". Je spoluautorkou knihy "Terapeutické využití tejpování" a autorkou knihy "Lymfotaping - terapeutické využití tejpování v lymfologii". Věnuje se i přednáškové činnosti na toto téma. Znalosti o kinesiotapingu získala na kurzech ve Velké Británii.

Volí empatický přístup k jednotlivci a pracuje v souladu s jeho cíli a potřebami. Často říká, že: „Ani ve fyzioterapie se nedějí zázraky." Proto je podstatné, aby klient nesl za vlastní léčbu odpovědnost. Toho dosáhneme zvláště tehdy, pokud se klient na terapii aktivně podílí. Z toho důvodu vybírám takové metodiky a techniky, které poskytují možnost autoterapie a nepěstují závislost klienta na terapeutovi. Klient tak získá nástroj, se kterým je schopen si pomoci sám ve chvílích obtíží, či ve smyslu prevence".