fyzioterapie rehasport kontakty 602 777 701

 

NÁŠ TÝM

 

 

Mgr. JITKA KOBROVÁ - registrovaný fyzioterapeut, lymfoterapeut

Jitka Kobrová - Rehabilitace Ve své praxi se převážně zaměřuje na práci s dospělými a dětmi staršího školního věku. Ráda řeší potíže funkčního charakteru a poúrazové nebo pooperační stavy. V rámci rehabilitačního tréninku a funkční sportovní terapie pracuje velice ráda se sportovci. K diagnostice, terapii a prevenci poruch pohybového aparátu používá především Mechanické Diagnostiky a Terapie dle Robina McKenzieho, metodiky cvičení ve vývojových řadách jako Akrální Koaktivační Terapie vycházející ze základních principů metody Roswithy Brunkow, Dynamickou Neuromuskulární Stabilizaci dle Koláře, funkční dynamickou stabilizaci čerpající z Australské školy, kinesiotaping, techniky myoskeletální medicíny aj. Je certifikovaným lymfoterapeutem a věnuje se terapii lymfedému a jizvy v kombinaci s lymfotapingem.Bc. MICHAL LEŠÁK - fyzioterapeut

LešákMichal je sportovní fyzioterapeut. Jako bývalý ligový hráč házené má velmi pozitivní vztah ke sportu a právě k fyzioterapii sportovců. S Rehasportem spolupracuje externě - podílí se na zdravotnickém a fyzioterapeutickém zajištění sportovních akcí, kde využívá svoje zkušenosti s profesionálními sportovci. Jeho terapie je zaměřena převážně na dospělou klientelu, v rámci sportovní fyzioterapie však i na děti školního věku. Jinak jsou Michalovou doménou poúrazové, pooperační stavy, ale také neurologické potíže vyplývající z pooperačních stavů – periferní parézy. Terapii vede s aktivní, ale i pasivní účastí klienta, dle jeho stavu. Nejčastěji využívá metodiky PNF – Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, Senzomotorickou stimulaci a Akrální Koaktivační Terapii. U vertebrogenních pacientů využívá i Mechanické Diagnostiky a Terapie dle McKenzie. Jako doplněk terapeutických postupů využivá kinesiotaping, fixační taping a myofasciální techniky.